Kjøpsbetingelser, personvern, frakt & betaling, lagerhold & logistikk og skatteregler

Praktisk informasjon

SVE Profilgaver selger kun varer til bedrifter registrert med et gyldig organisasjonsnummer.

 1. Ved mislighold av betalingsbetingelsene beregnes morarenter på 10,75 % p.a. etter forfall
 2. For profileringsprodukter tas det forbehold om levering og fakturering av +/- 10 %
 3. Det tas forbehold om at innhold i sammensetninger kan bli korrigert ut fra leveringssituasjonen til våre leverandører
 4. Eventuelt utsolgte produkter vil i så fall bli erstattet av tilsvarende produkter av samme pris og kvalitet
 5. Reklamasjonsfrist er 7 dager etter mottatt vare. Ved behov for å reklamere, send e-post til [email protected] for videre prosess og adresse
 6. SVE Profilgaver as har eiendomsretten til leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er betalt i sin helhet, i.h.t. pantelovens § 3-14 til 3-22
 7. Ved annullering av en ordre som er bekreftet og satt i bestilling gjelder følgende bestemmelser; Inntil godkjent korrektur belastes kunde 30 % av ordrebeløpet. Etter godkjent korrektur, samt for ordre som ikke innbærer merking kan ordren ikke annulleres Ved logomerking av varer plikter kunde å levere eventuelle filer/materiell etter Sve Profilgavers anvisning raskest mulig. Eventuelt forsinket levering av slikt materiell vil forsinke leveringstidspunkt tilsvarende
 8. SVE Profilgaver forbeholder seg retten til å benytte materiell og kundens navn i forbindelse med egen profilering
 9. Leveringsbetingelse: FCA Sandvika
 10. Det forutsettes at kunde innehar de nødvendige rettigheter til design, logoer, bilder etc. i forbindelse med trykk. Ansvar for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter o.l. tilfaller kunde i sin helhet. Design og materiell fremstilt av Selskapet for Kunde reguleres av Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk), og er å anse som Selskapets eiendom. Uberettiget kopiering, distribusjon eller bruk er ulovlig, og vil kunne straffeforfølges og utløse erstatningsansvar
 11. Kunde vil ved kjøp godta Sve Profilgaver sin Personvernerklæring og behandling av kundeopplysninger. Vi tar forbehold om at priser og informasjon er korrekt. Forbeholdet gjelder også i forhold til EU’s gjeldende regelverk og produksjonskrav vedrørende miljøkrav, samt produsentenes Code of Conduct. Som godkjent NBR-medlem vil vi ved enhver ordre forsikre oss om at produktene er produsert og levert i henhold til gjeldende krav og regelverk

Vi tar forbehold om at priser og informasjon er korrekt. Forbeholdet gjelder også i forhold til EU’s gjeldende regelverk og produksjonskrav vedrørende miljøkrav, samt produsentenes Code of Conduct. Som godkjent NBR-medlem vil vi ved enhver ordre forsikre oss om at produktene er produsert og levert i henhold til gjeldende krav og regelverk.

Personopplysninger
SVE Profilgaver AS, ved daglig leder, er databehandler for personopplysninger i forbindelse med våre kundeforhold.
SVE Profilgaver AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for:

 1. Kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig
 2. Ansatte, innleide rådgivere og kandidater til fremtidige stillinger
 3. Brukere av våre nettsider

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Har du spørsmål rundt dine rettigheter ifm personvern i Sve Profilgaver AS, kontakt [email protected]

Databehandlere
SVE Profilgaver har flere databehandlere:

 1. Microsoft for Office365 for kontorstøtte verktøy, samt e-poster om ansatte og kommunikasjon via e-post med kunder.
  Lagres i skyen i Europa i Office365 hos Microsoft
 2. ECit AS for nettverk og datakommunikasjon Telia AS for telekommunikasjon
 3. 24SevenOffice for CRM
 4. Visma AS for lønnsdata
 5. 24SevenOffice AS for regnskapsdata
 6. MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev, kampanjer og spørreundersøkelser

En standard databehandleravtale eksisterer mellom SVE Profilgaver og våre databehandlere. Personopplysninger utleveres ikke fra SVE Profilgaver til andre aktører, uten samtykke fra den registrerte.

Behandling av personopplysninger ifm kunde- og leverandørforhold
SVE Profilgaver er databehandler for personopplysninger tilknyttet kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig. I forbindelse med dialog rundt eksisterende kundeforhold samtykker kunden til behandlingen relatert aktuelt kundeforhold. Det innebærer samtykke til:

 1. Lagring av kontaktinformasjon ansett som nødvendig for utsendelse av tilbud, ordrebekreftelse korrekturer, varer og faktura, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Informasjonen i denne behandlingen, hvor SVE Profilgaver er behandlingsansvarlig, vil normalt lagres så lenge kundeforholdet eksisterer. Ved eventuelt opphør av kundeforholdet vil normalt informasjonen slettes etter 5 år.

Behandling av personopplysninger for ansatte, innleide rådgivere og kandidater
SVE Profilgaver er behandlingsansvarlig for personopplysninger for ansatte og innleide rådgivere i SVE Profilgaver, i tillegg til kandidater som har søkt på arbeid i Selskapet. Personopplysninger og lønnsinformasjon lagres i Microsoft Office365 for kontorstøtte verktøy samt i 24SevenOffice og Visma Lønn. Behandlingen baseres på ansettelsesavtale. Ansatte og innleide rådgivere har rettigheter ihht. Personopplysningsloven.

SVE Profilgaver nettsted
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av OmniPos. Det er kun SVE Profilgaver og databehandlerne som har tilgang til opplysningene som samles inn. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Følgende informasjonskapsler brukes på SVE Profilgaver.no:

 1. Analyseverktøyet Google Analytics bruker informasjonskapsler til å produsere statistikk som viser bruksmønsteret for Sve Profilgaver.no. Les mer om Google Analytics og bruk av informasjonskapsler her.
 2. Vår publiseringsløsning, plasserer en informasjonskapsel på din maskin for å begrense visse tilgangsrettigheter til brukere med administrative roller. Denne informasjonskapselen blir liggende i ett døgn.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no).

Spørreundersøkelser
Selskapets markedsavdeling har ansvaret for SVE Profilgavers spørreundersøkelser. Sve Profilgaver bruker MailChimp til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. SVE Profilgaver vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

 1. Anonyme undersøkelser
  Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke SVE Profilgaver eller MailChimp samle inn noe informasjon om deg.
 2. Identifiserbare undersøkelser
  Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan SVE Profilgaver identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte MailChimp til å sende ut undersøkelser eller oppfølgingsspørsmål.

Frakt
Fraktpris avhenger av type forsendelse og tilkommer avhengig av volum og vekt.
Alternativt kan varen hentes i Sandvika, på vårt lager i Industriveien 20, 1337 Sandvika.

Betaling
Vi tilbyr faktura for kjøp i vår nettbutikk. Dere må ha gyldig org. nr. for å handle hos oss. Vi foretar kredittsjekk av bedriftene som handler hos oss. I enkelte tilfeller vil dere kunne bli bedt om å forhåndsbetale.

To ting å merke seg:

 1. Dersom du velger å hente varene selv i Sandvika tilkommer ingen fraktkostnader. Totalsummen på orderen er den som blir opplyst i handlekurven.
 2. Skal varene leveres vil frakt beregnes ved utsendelse og komme i tillegg på tilsendt faktura.

I Sandvika har vi tilsammen 3 500 kvm. lager – både varelager og kjølelager. Vi har full kontroll på egen lagerbeholdning og du vil derfor alltid motta korrekt informasjon fra våre rådgivere.

Pakking og distribusjon
Alle løsninger pakkes på eget hus, og vi leverer til hele Skandinavia på dagen. Vi samarbeider med blant andre AskerExpressen, Schenker, UPS og PostNord. Vi tar forbehold om at leveringstid i noen tilfeller kan drøye litt. Dette avhenger av om en tredjepartsleverandør involveres. Vi har selvfølgelig tett dialog med dere hele veien.

Lager for avtalekunder
På grunn av vår store lagerkapasitet har vi gleden av å kunne tilby oppbevaring av varer for våre avtalekunder. Det vil si at du handler inn et større parti varer som lagres hos oss, og som du kan hente ut ettersom det passer deg. Den ordningen har vi kalt FullserviceKonsept™.

Er firmagaver og profilprodukter skattepliktige?
Her gir vi deg de viktigste reglene du bør kjenne til når det kommer til skatteregler for gaver og profilprodukter.

Hovedregelen i skatteloven
Hovedregelen er at alle fordeler som oppnås i et arbeidsforhold, for eksempel gaver, er skattepliktige på lik linje med vanlig lønn. Det er imidlertid gjort noen unntak fra denne regelen som vi vil belyse for deg.

Firmagaver med logo
Kostnader til gaver med firmalogo/firmamerke anses som en fradragsberettiget reklamekostnad for virksomheten. Forutsetningen er at gjenstandene er utformet med reklame for øyet, i et større antall og at kostnadene per gjenstand ikke overstiger kr. 260,-

Gaver utenom jubileer – typisk julegaver
Gaver/firmagaver utenom jubileer mv. kan gis med inntil 5000,- per inntektsår. Det er en forutsetning at gaven gis i form av en gjenstand (for eksempel julekurv, gavekort som ikke kan innløses i kontanter eller lignende).

Det er viktig å merke seg at arbeidsgiver ikke kan kreve fradrag for utgiften til denne typen gaver ihht. til skattereglene, så er regelen slik at dersom verdien av gaven utgjør mer enn 5000,- skattlegges det overskytende.

Skatteregler for gaver til ansatte
Hva kan man gi i gave? Gaver til de ansatte kan være nesten hva som helst, sett bort i fra penger, men det finnes visse skatteregler som må følges.

Her en kort oversikt over de gjeldende skattereglene:

Gaver opp til en verdi på 5000,- (eksklusiv frakt) per år er skattefri for mottaker. Dette betyr at kostnaden ikke er fradragsberettiget for selskapet, og selskapet trenger heller ikke betale arbeidsgiveravgift av beløpet.

Hvis totalsummen av gaver gitt til ansatte i løpet av året har oversteget 5000,- er det overskytende skattepliktig på mottakers hånd, og selskapet må beregne arbeidsgiveravgift.

Selskapet får i slike tilfeller også fradrag for kostnaden – det som overstiger 5000,- (eks. frakt) per ansatt.

Vær oppmerksom på at små gaver av bagatellmessig verdi som blomster, konfekt, en rimelig vinflaske o.l. normalt ikke anses som skattepliktig for mottaker.

Disse gavene vil da ikke inngå i beløpsbegrensningen på 5000,- (eks frakt). Disse bagatellmessige oppmerksomhetene kan arbeidsgiver kreve skattemessig fradrag for.

Merk deg her at slike oppmerksomheter gjelder også utenfor ansettelsesforhold.

Kan jeg gi julegaver til kundene mine
Gaver til forretningsforbindelser er som hovedregel ikke fradragsberettiget. Dette gjelder både skatt og merverdiavgift.

For at gaven ikke skal være skattepliktig for mottaker er det en beløpsbegrensning på kr. 240,- per gave.

Disse gavene vil være skattemessig fradragsberettiget for selskapet, men selskapet får ikke momsfradrag for beløpet.

Dersom gaven/reklameartikkelen har en bagatellmessig verdig under 100 kroner, vil selskapet få skattemessig fradrag og fullt momsfradrag.

Du kan gi julegaver til kundene dine
Gavene er vanligvis ikke fradragsberettiget, men de kan være det om gaven er en reklameartikkel av liten verdi, ikke over kr.240 kroner, som er direkte knyttet til selskapets virksomhet.

Eksempler på små reklameartikler kan være notatbøker eller penner etc. med selskapets logo.

Gavene må gis til et stort antall kunder for at de skal være fradragsberettiget.

For at slike gaver skal unntas skatteplikt forutsettes det også at gaven er gitt som del av en generell ordning i bedriften – altså at ordningen gjelder alle ansatte, og at gaven består av noe annet enn penger. Arbeidsgiver kan ikke kreve skattefradrag for denne typen gaver.

Gaver ved spesielle anledninger
Det er flere anledninger hvor man kan gi gaver til ansatte uten at det medfører skatteplikt:

 1. Ved 25, 40, 50 eller 60 års tjeneste i bedriften – verdi inntil kr 8000,-
 2. 25-års firmajubileum eller annet antall år som er delelig med 25 (f.eks. 75 år) – verdi inntil kr 4000,-
 3. Den ansatte gifter seg, eller fyller 50, 60, 75 eller 80 år – verdi inntil kr 4000,-
 4. Den ansatte slutter etter minst 10 år, eller går av med pensjon – verdi inntil kr 4000,-

Lurer du på noe mer rundt reglene om skattefritak? Ta kontakt – vi hjelper deg!

Kjøpsbetingelser, personvern, frakt & betaling, lagerhold & logistikk og skatteregler

Praktisk informasjon

SVE Profilgaver selger kun varer til bedrifter registrert med et gyldig organisasjonsnummer.

 1. Ved mislighold av betalingsbetingelsene beregnes morarenter på 10,75 % p.a. etter forfall
 2. For profileringsprodukter tas det forbehold om levering og fakturering av +/- 10 %
 3. Det tas forbehold om at innhold i sammensetninger kan bli korrigert ut fra leveringssituasjonen til våre leverandører
 4. Eventuelt utsolgte produkter vil i så fall bli erstattet av tilsvarende produkter av samme pris og kvalitet
 5. Reklamasjonsfrist er 7 dager etter mottatt vare. Ved behov for å reklamere, send e-post til [email protected] for videre prosess og adresse
 6. SVE Profilgaver as har eiendomsretten til leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er betalt i sin helhet, i.h.t. pantelovens § 3-14 til 3-22
 7. Ved annullering av en ordre som er bekreftet og satt i bestilling gjelder følgende bestemmelser; Inntil godkjent korrektur belastes kunde 30 % av ordrebeløpet. Etter godkjent korrektur, samt for ordre som ikke innbærer merking kan ordren ikke annulleres Ved logomerking av varer plikter kunde å levere eventuelle filer/materiell etter Sve Profilgavers anvisning raskest mulig. Eventuelt forsinket levering av slikt materiell vil forsinke leveringstidspunkt tilsvarende
 8. SVE Profilgaver forbeholder seg retten til å benytte materiell og kundens navn i forbindelse med egen profilering
 9. Leveringsbetingelse: FCA Sandvika
 10. Det forutsettes at kunde innehar de nødvendige rettigheter til design, logoer, bilder etc. i forbindelse med trykk. Ansvar for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter o.l. tilfaller kunde i sin helhet. Design og materiell fremstilt av Selskapet for Kunde reguleres av Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk), og er å anse som Selskapets eiendom. Uberettiget kopiering, distribusjon eller bruk er ulovlig, og vil kunne straffeforfølges og utløse erstatningsansvar
 11. Kunde vil ved kjøp godta Sve Profilgaver sin Personvernerklæring og behandling av kundeopplysninger. Vi tar forbehold om at priser og informasjon er korrekt. Forbeholdet gjelder også i forhold til EU’s gjeldende regelverk og produksjonskrav vedrørende miljøkrav, samt produsentenes Code of Conduct. Som godkjent NBR-medlem vil vi ved enhver ordre forsikre oss om at produktene er produsert og levert i henhold til gjeldende krav og regelverk

Vi tar forbehold om at priser og informasjon er korrekt. Forbeholdet gjelder også i forhold til EU’s gjeldende regelverk og produksjonskrav vedrørende miljøkrav, samt produsentenes Code of Conduct. Som godkjent NBR-medlem vil vi ved enhver ordre forsikre oss om at produktene er produsert og levert i henhold til gjeldende krav og regelverk.

Personopplysninger
SVE Profilgaver AS, ved daglig leder, er databehandler for personopplysninger i forbindelse med våre kundeforhold.
SVE Profilgaver AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for:

 1. Kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig
 2. Ansatte, innleide rådgivere og kandidater til fremtidige stillinger
 3. Brukere av våre nettsider

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Har du spørsmål rundt dine rettigheter ifm personvern i Sve Profilgaver AS, kontakt [email protected]

Databehandlere
SVE Profilgaver har flere databehandlere:

 1. Microsoft for Office365 for kontorstøtte verktøy, samt e-poster om ansatte og kommunikasjon via e-post med kunder.
  Lagres i skyen i Europa i Office365 hos Microsoft
 2. ECit AS for nettverk og datakommunikasjon Telia AS for telekommunikasjon
 3. 24SevenOffice for CRM
 4. Visma AS for lønnsdata
 5. 24SevenOffice AS for regnskapsdata
 6. MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev, kampanjer og spørreundersøkelser

En standard databehandleravtale eksisterer mellom SVE Profilgaver og våre databehandlere. Personopplysninger utleveres ikke fra SVE Profilgaver til andre aktører, uten samtykke fra den registrerte.

Behandling av personopplysninger ifm kunde- og leverandørforhold
SVE Profilgaver er databehandler for personopplysninger tilknyttet kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig. I forbindelse med dialog rundt eksisterende kundeforhold samtykker kunden til behandlingen relatert aktuelt kundeforhold. Det innebærer samtykke til:

 1. Lagring av kontaktinformasjon ansett som nødvendig for utsendelse av tilbud, ordrebekreftelse korrekturer, varer og faktura, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Informasjonen i denne behandlingen, hvor SVE Profilgaver er behandlingsansvarlig, vil normalt lagres så lenge kundeforholdet eksisterer. Ved eventuelt opphør av kundeforholdet vil normalt informasjonen slettes etter 5 år.

Behandling av personopplysninger for ansatte, innleide rådgivere og kandidater
SVE Profilgaver er behandlingsansvarlig for personopplysninger for ansatte og innleide rådgivere i SVE Profilgaver, i tillegg til kandidater som har søkt på arbeid i Selskapet. Personopplysninger og lønnsinformasjon lagres i Microsoft Office365 for kontorstøtte verktøy samt i 24SevenOffice og Visma Lønn. Behandlingen baseres på ansettelsesavtale. Ansatte og innleide rådgivere har rettigheter ihht. Personopplysningsloven.

SVE Profilgaver nettsted
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av OmniPos. Det er kun SVE Profilgaver og databehandlerne som har tilgang til opplysningene som samles inn. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Følgende informasjonskapsler brukes på SVE Profilgaver.no:

 1. Analyseverktøyet Google Analytics bruker informasjonskapsler til å produsere statistikk som viser bruksmønsteret for Sve Profilgaver.no. Les mer om Google Analytics og bruk av informasjonskapsler her.
 2. Vår publiseringsløsning, plasserer en informasjonskapsel på din maskin for å begrense visse tilgangsrettigheter til brukere med administrative roller. Denne informasjonskapselen blir liggende i ett døgn.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no).

Spørreundersøkelser
Selskapets markedsavdeling har ansvaret for SVE Profilgavers spørreundersøkelser. Sve Profilgaver bruker MailChimp til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. SVE Profilgaver vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

 1. Anonyme undersøkelser
  Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke SVE Profilgaver eller MailChimp samle inn noe informasjon om deg.
 2. Identifiserbare undersøkelser
  Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan SVE Profilgaver identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte MailChimp til å sende ut undersøkelser eller oppfølgingsspørsmål.

Frakt
Fraktpris avhenger av type forsendelse og tilkommer avhengig av volum og vekt.
Alternativt kan varen hentes i Sandvika, på vårt lager i Industriveien 20, 1337 Sandvika.

Betaling
Vi tilbyr faktura for kjøp i vår nettbutikk. Dere må ha gyldig org. nr. for å handle hos oss. Vi foretar kredittsjekk av bedriftene som handler hos oss. I enkelte tilfeller vil dere kunne bli bedt om å forhåndsbetale.

To ting å merke seg:

 1. Dersom du velger å hente varene selv i Sandvika tilkommer ingen fraktkostnader. Totalsummen på orderen er den som blir opplyst i handlekurven.
 2. Skal varene leveres vil frakt beregnes ved utsendelse og komme i tillegg på tilsendt faktura.

I Sandvika har vi tilsammen 3 500 kvm. lager – både varelager og kjølelager. Vi har full kontroll på egen lagerbeholdning og du vil derfor alltid motta korrekt informasjon fra våre rådgivere.

Pakking og distribusjon
Alle løsninger pakkes på eget hus, og vi leverer til hele Skandinavia på dagen. Vi samarbeider med blant andre AskerExpressen, Schenker, UPS og PostNord. Vi tar forbehold om at leveringstid i noen tilfeller kan drøye litt. Dette avhenger av om en tredjepartsleverandør involveres. Vi har selvfølgelig tett dialog med dere hele veien.

Lager for avtalekunder
På grunn av vår store lagerkapasitet har vi gleden av å kunne tilby oppbevaring av varer for våre avtalekunder. Det vil si at du handler inn et større parti varer som lagres hos oss, og som du kan hente ut ettersom det passer deg. Den ordningen har vi kalt FullserviceKonsept™.

Det nye for julen er at Skatteetaten, etter spørsmål fra bedriftspublikum, har åpnet for at arbeidsgivere nå også kan dekke julebordsmat som de ansatte bestiller hjem til seg uten at det utløser skatteplikt, sier Virik i Skatteetaten.

Det nærmer seg den tiden på året da mange begynner å tenke på julegaver. I den forbindelse er det også mange som er usikre på reglene for gaver i ansettelseforhold. Vi har laget en enkel oversikt:

Hovedregelen i skatteloven
Hovedregelen er at alle fordeler som oppnås i et arbeidsforhold, for eksempel gaver, er skattepliktige på lik linje med vanlig lønn. Det er imidlertid gjort noen unntak fra denne regelen.

Gaver gitt utenom spesiell anledning
Dette er typisk julegaver, sommergaver eller andre mindre gaver den ansatte mottar fra arbeidsgiver. Slike gaver er ikke skattepliktige for mottakeren, så lenge verdien ikke overstiger kr. 5000,- ink. mva for den enkelte ansatte i løpet av inntektsåret.

For at slike gaver skal unntas skatteplikt forutsettes det også at gaven er gitt som del av en generell ordning i bedriften – altså at ordningen gjelder alle ansatte, og at gaven består av noe annet enn penger. Arbeidsgiver kan ikke kreve skattefradrag for denne typen gaver.

Gaver ved spesielle anledninger
Det er flere anledninger hvor man kan gi gaver til ansatte uten at det medfører skatteplikt:

 1. Ved 25, 40, 50 eller 60 års tjeneste i bedriften – verdi inntil kr 8000,-
 2. 25-års firmajubileum eller annet antall år som er delelig med 25 (f.eks. 75 år) – verdi inntil kr 4000,-
 3. Den ansatte gifter seg, eller fyller 50, 60, 75 eller 80 år – verdi inntil kr 4000,-
 4. Den ansatte slutter etter minst 10 år, eller går av med pensjon – verdi inntil kr 4000,-

Lurer du på noe mer rundt reglene om skattefritak? Ta kontakt – vi hjelper deg!

Våre rådgivere hjelper deg

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss
Våre rådgivere hjelper deg

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss
Ser du etter årets profilprodukter?

Våre rådgivere hjelper deg gjerne!

Kontakt en rådgiver