Hendig portabelt verktøy for å kontrollere bildekkets slitasjedybde er trygg og innenfor lovlig grense.