Beskrivelse

Sort med spottlakk innvendig

Kan brettes begge veier

Mål 28 x 16 x 9 cm