2 m hoppetau i farger med hvite håndtak til å dekorere. I samsvar med EN71.