Avspenningsleke med tastaturbørste, kan sitte på toppen av en dataskjerm når den ikke er i bruk, med logoen godt synlig.