Hvis plasteske med tre gelmerkepenner med ulike farger.